VÝHODY ASHFORD FORMULA

Permanentně uzavírá povrch betonu

Zvyšuje tvrdost povrchu betonu o 40 %

Trvale eliminuje prašnost betonu

Významně omezuje vznik stop po pneumatikách

Nezávislé zkušební výsledky:
Tyto technické informace jsou podávány jako obecné kvalitativní ukazatele pro vyhodnocení vhodnosti použití Ashford Formula. Testy a dosažené výsledky byly provedny u nezávislých laboratoří...
více
Specifikace:
Ashford Formula, denzifikátor betonu, je bezbarvý chemicky reagující vodou ředitelný prostředek pro uzavírání povrchů betonu, malty a dalších stavebních materiálů s obsahem portlandského cementu, který tyto materiály chrání, zpevňuje a konzervuje...
více
Reference:
Vybrané realizace ošetřených ploch pomocí Ashford Formula z mnoha průmyslových odvětví...
více
Instrukce k aplikaci AF:
Pokud má být Ashford Formula (AF) aplikována na čerstvě položený a uhlazený beton ihned po hlazení jako curingový přípravek, není třeba povrch betonu nijak připravovat. Všude tam, kde byly krátce před aplikací AF...
více